PROFIL DZIAŁALNOŚCI P.W. EKOP Sp. z o.o.

 • konserwacja i naprawa urządzeń, instalacji elektrycznych oraz rozdzielni i stacji transformatorowych włącznie z 110 kV
 • konserwacja układu kogeneracyjnego zasilanego paliwem gazowym (silnik gazowy)
 • konserwacja, naprawy i kontrole urządzeń nadszybia szybu II
 • obsługa i konserwacja, przeglądy i naprawy układów pompujących
 • konserwacja oraz naprawa:
  - lamp górniczych, metanomierzy, aparatów ucieczkowych
  - pochłaniaczy, masek przeciwpyłowych
  - stacji sprężarek instacji wentylatorów głównego przewietrzania
  - kotłowni gazowej, instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego,
    sprężonego powietrza, sprzętu ciężkiego
 • utrzymanie zwałowiska oraz usługi remontowo – budowlane związane z bieżącą działalnością kopalni oraz likwidacją szkód górniczych
 • dodatkowe prace montażowe, instalacyjne w wykonywaniu różnych usług w zakresie elektrycznym, budowlanym oraz na instalacjach wodno-kanalizacyjnych w różnych stopniach złożoności