WIZJA PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO EKOP Sp. z o.o.     

Wizją P.W. EKOP Sp. z o.o. jest osiągnąć stan, w którym wszyscy pracownicy będą świadomie podzielać, rozumieć i wspierać sens i cel działalności firmy, a nasi partnerzy oceniać nas będą jako partnera dla ich długofalowego rozwoju.

  

WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO EKOP Sp. z o.o.      

- P.W. Ekop Sp. z o.o.  kieruje się najwyższymi standardami pracy.
- Solidnie i rzetelnie realizujemy każde zlecenie i zadanie produkcyjne.
- Każdy nasz pracownik jest ekspertem w swojej dziedzinie.
- Cały czas podnosimy swoje kwalifikacje, systematycznie i świadomie rozwijając naszą wiedzę i kompetencje.


P.W. Ekop Sp. z o.o.  jest partnerem dla swoich klientów, pracowników i współpracowników w biznesie. Każdego partnera i zadanie traktujemy indywidualnie i poświęcamy mu osobny czas i uwagę. Nieustannie zwiększamy wiedzę o potrzebach naszych klientów.

Relacje wewnątrz firmy oparte są na zasadach partnerskich. Jesteśmy zintegrowanym zespołem szanujących się ludzi, z których każdy może wyrazić swoje zdanie i ma wpływ na rozwój firmy.

Naszych partnerów traktujemy z powagą i szacunkiem. Dbamy wzajemnie o swoje interesy w każdym aspekcie naszej wspólnej działalności.