Zakres działalności P.W. EKOP Sp. z o.o. jest bardzo bogaty, a nasza oferta stale rozszerzana.

  • Zapewniamy kompleksowe usługi w bardzo szerokim zakresie dla:

- firm i podmiotów gospodarczych
- jednostek użyteczności publicznej
- przedsiębiorstw przemysłowych
- zakładów pracy
- inwestorów prywatnych

Zakres wykonywanych prac:

  • Obsługa, konserwacja, przegląd, naprawa - obiektów, maszyn, urządzeń, takich jak:

- urządzenia, instalacje elektryczne oraz elektroenergetyczne
- elektryczne urządzenia rozdzielcze wraz z urządzeniami pomocniczymi - 110kV, 6kV, 0,5kV, 0,23kV,
- transformatory wraz z urz
ądzeniami pomocniczymi - 31,5MVA, 16MVA, 800kVA, 630kVA, 400kVA, 250kVA
- lamp górniczych, metanomierzy, aparatów ucieczkowych, pochłaniaczy, masek przeciwpyłowych

- stacji sprężarek wentylatorów głównego powietrza, sprężarek niskoprężnych, pompowni wody
  chłodzącej oraz chłodni kominowej, kotłowni gazowej i węglowej
- urządzeń i instalacji ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych itp.
- automatyki kontrolno-pomiarowej urządzeń i instalacji technologicznych
- środków transportowych i sprzętu ciężkiego
- instalacje odgromowe

 

  • Usługi remontowe, instalatorskie, projektowe i pomiarowe dla urządzeń i instalacji:

- elektrycznych
- ochrony przeciwpożarowej, odgromowej i sprzętu ochronnego
- teletechnicznych
- wodno-kanalizacyjnych
- ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania
- sprężonego powietrza

 

  • Ponadto świadczymy kompleksowe usługi:

- remontowo-budowlane w zakresie bieżących robót remontowych i konserwacyjnych
- transportowo-przewozowe i obsługi sprzętu ciężkiego na pracach rozładunkowych - załadunkowych